Emisyon Ölçümleri

Emisyon, havaya bırakılan veya çeşitli kaynaklardan yayımı yapılan gaz ve parçacıkları tanımlamak üzere kullanılan terimdir. Genel olarak, yakıt ve benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik  işlemler sonucu bir tesisten atmosfere yayılan hava kirleticileri olarak tanımlanır.

Kimyasal reaksiyonlar ve yakma prosesleri esnasında ortam havasına karışan tüm gaz ve partiküllere emisyon denir.(örneğin: bacadan veya bir aracın egzozundan çıkan gazlar).

Kısaca: Gaz ya da gaz partikül karışımlarının atmosfere verilmesi, yayılması, kirletilmesi.

Atmosfere salınan kirletici maddeler fiziksel ve kimyasal yapılarına bağlı olarak sınıflandırılabilirler.

Emisyon konusunda tarafımızca çalışılabilen parametreler;

 

*Yanma Gazları (SO2, NOX, CO)

* Toz

*  Ağır metaller

* Uçucu Organik Buhar ve Bileşikler (VOC)

* Flor

* Klor

Vb. şeklinde sınıflandırmak mümkündür.