Gürültü ve Titreşim

 

Gürültü: İstenmeyen ve rahatsızlık hissi uyandıran seslere gürültü denir.

Ses: Titreşen cisimlerin elastik ortamda oluşturduğu basınç değişimlerine kulağın verdiği tepkidir. Sesin doğuşu ve yayılması, ortamdaki parçacıkların titreşimi ve bu titreşimlerin komşu parçacıklara iletmesiyle olur.

Çevresel titreşim: Maden ve taş ocakları, ulaşım araçları, sanayi ve inşaat makineleri ve benzeri işlemlerden doğan ve yapılarda kullanım alanı dışında başka maksatlarla kullanılan hacimlerdeki faaliyetler sırasında oluşan genellikle katı, sıvı ve gaz ortamlarda yayılan ve insan vücudunca hissedilen mekanik salınım hareketleridir.

Çevre Mevzuatı kapsamında laboratuvarımızca gerçekleştirilen Gürültü ölçüm parametreleri;

Çevresel Gürültü Ölçümleri TS ISO 1996-1, TS ISO 1996-2 kapsamında yapılmaktadır.

Akustik Gürültülü Ölçümleri TS ISO 8297, TS EN ISO 3744, TS EN 3746 kapsamında yapılmaktadır.

Akustik Gürültü Haritaları TS ISO 9613-2 kapsamında ve Sound Plan yazılımı uygulanmaktadır.

Çevresel Titreşim Ölçümleri TS 10354, TS ISO 4866 kapsamında TÜRKAK akreditasyon süreci başarı ile tamamlanmıştır.

Makine, Hidrolik Santral, Enerji Üretim Tesisleri için titreşim ölçümleri ISO 10816-5 kapsamında TÜRKAK akreditasyon süreci başarı ile tamamlanmıştır.