Imısyon Ölçümleri

 Atmosferde bulunan, ölçülen veya teneffüs edilen tüm gaz ve partiküllere imisyon denir.

Hava kirleticileri, havada bulunan insanlara ve çevreye zarar verebilen maddeler olarak bilinmektedir. Kirleticiler katı parçacıklar, sıvı damlacıklar veya gaz şeklinde olabilir. Bunlara ek olarak doğal ve/veya insan yapımı olabilirler.

İmisyon konusunda tarafımızca çalışılabilen parametreler;

PM10,

Çöken Toz,

Ortam Havasında Pasif Örnkleme Tüpleri ile Numune Alma