Su, Atık Su, Deniz Suyu, Toprak, Arıtma Çamuru,Atık

Firmamız Nehirlerden ve Akarsulardan Numune Alma   /   Yeraltı sularından Numune Alma,  Göl ve Göletlerden Numune Alma  /   Atık Sulardan Numune Alma, Deniz Sularından Numune Alma, Yüzey Topraktan Numune Alma, Numunelerin Taşınma ve Muhafazası, Kanalizasyon ve Su Arıtma Tesislerinden Çamur Numunesi Alma ve Katı Atıklardan Numune Alma konusunda akreditedir;

 

SU

pH Tayini

İletkenlik Tayini

Sıcaklık Tayini

Çözünmüş Oksijen Tayini (SM 4500 O G)

Çözünmüş Oksijen Tayini

(SM 4500 O C)

Bulanıklık Tayini

Işık Geçirgenliği  Tayini

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini (Titrimerik)

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini  (Spektrofotomerik)

Florür Tayini

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Askıda Katı Madde Tayini

Klorür Tayini

Krom(VI) Tayini

Serbest Klor Tayini

Yüzey Aktif Madde Tayini

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Sülfat Tayini

Serbest Siyanür Tayini

Toplam Siyanür Tayini

Renk Tayini

 

ATIK SU

pH Tayini

İletkenlik Tayini

Sıcaklık Tayini

Çözünmüş Oksijen Tayini (SM 4500 O G)

Çözünmüş Oksijen Tayini

(SM 4500 O C)

Tuzluluk Tayini

Bulanıklık Tayini

Işık Geçirgenliği  Tayini

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini (Titrimerik)

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini  (Spektrofotomerik)

Florür Tayini

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Askıda Katı Madde Tayini

Toplam Çözünmüş Madde Tayini

Çökebilir Katı Madde Tayini

Fenol Tayini

Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini

Biyolojik Oksijen İhtiyacı Tayini

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini(Spektrofotometrik Metot)

Fosfat/Fosfat Fosforu Tayini(Askorbik Asit Metodu)

Toplam Fosfor Tayini

Klorür Tayini

Krom(VI) Tayini

Serbest Klor Tayini

Yüzey Aktif Madde Tayini

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Nitrit/Nitrit Azotu Tayini

Sülfat Tayini

Serbest Siyanür Tayini

Toplam Siyanür Tayini

Renk Tayini

Yağ ve Gres Tayini

Alkalinite Tayini

 

DENİZ SUYU

pH Tayini

Sıcaklık Tayini

Çözünmüş Oksijen Tayini (SM 4500 O G)

Çözünmüş Oksijen Tayini

(SM 4500 O C)

Seki Diski Derinliği Tayini

Amonyum/Amonyum Azotu Tayini  (Spektrofotomerik)

Toplam Kjeldahl Azotu Tayini

Krom(VI) Tayini

Yüzey Aktif Madde Tayini

Nitrat/Nitrat Azotu Tayini

Toplam Siyanür Tayini

Renk Tayini

 

TOPRAK, ARITMA ÇAMURU,ATIK

pH

Elektriksel İletkenlik

Kuru Madde/Nem(%)Tayini

Kızdırma Kaybı

Fenol

Florür

Sülfat

Klorür

Toplam çözünmüş madde