Tarihçemiz

Ankalab Çevre Analiz Laboratuvarı Ölçüm Hizmetleri Mühendislik Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.  Çevresel ölçüm ve analizler ile ilgili olarak;

Firmamız 07/03/ 2008 tarihinde Ankara'da çevre laboratuvarı olarak kurulmuştur.  07/11/2010 yılında Türk Akreditasyon Kurumu  (Türkak) tarafından akredite edilmiştir.  17/12/2010 tarihinde ön yeterlilik belgemiz  Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca (Çevre ve Orman Bakanlığı)  yeterlilik belgesine çevirilmiş olup; faaliyetlerimize yeterlilik belgemiz kapsamında devam edilmektedir.

TS EN ISO/IEC 17025:2012 (Deney Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar) standardı kapsamında T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Y-06/154/2015 nolu) yeterlilik belgesine sahip olup aynı zamanda Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından (AB-0415-T nolu)  akreditasyon belgesine sahip akredite bir laboratuvardır.