iş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İş hijyeni, ölçüm test ve analizleri konusunda yekilendirilmiş olan Laboratuvarımız,  Türkak TSE EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite ve T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yetkilendirilmiş olarak İş hijyeni, ölçüm test ve analizleri konusunda faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.